Powinieneś wiedzieć, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 17 maja 2007 r., towarzystwa ubezpieczeniowe są zobowiązane do uwzględniania podatku VAT, w wypłacanych przez siebie odszkodowaniach, z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Dotyczy to szkód rozliczanych na tzw. kosztorys (w odróżnieniu od tych wypłacanych na podstawie faktur).

Pamiętaj, że zasada ta dotyczy zarówno obecnych lub przyszłych zdarzeń, ale także odszkodowań wypłaconych już wcześniej przez firmy ubezpieczeniowe. Dlatego masz prawo, domagać się odpowiedniej dopłaty, za szkody, które miały miejsce także przed wejściem tej uchwały w życie.

Zasadniczym elementem w tej sprawie jest kwestia, czy Ty, jako posiadacz auta, objętego polisą OC, jesteś (lub nie) płatnikiem podatku VAT. Jeśli nim jesteś, to z uwagi na konstrukcję tego podatku, tj. możliwość „przerzucenia” go na kolejnego nabywcę, prawa do zwrotu VAT-u od Ubezpieczyciela mieć nie będziesz.

Pamiętaj też, że generalnie rzecz biorąc, masz trzy lata na zwrócenie się do towarzystwa ubezpieczeniowego z roszczeniem o brakującą część odszkodowania. Termin ten biegnie od momentu, kiedy dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym zdarzył się wypadek.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *