Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu ustalone według cen części zamiennych i usług obejmuje kwotę podatku od towarów i usług VAT w zakresie w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

Uchwała SN z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. III CZP 150/ 06), podjęta na rozprawie z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych z o rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie rozbieżności dotyczących uwzględniania podatku od towarów i usług VAT w odszkodowaniu ustalanym metodą kosztorysową.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *