Oferta obowiązuje od dnia 01 czerwca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Przedmiotem oferty „Lato z Cigną” jest promocja ubezpieczenia AC dla posiadaczy nowych i używanych samochodów osobowych oraz ciężarowych do 3,5t. Oferta skierowana jest do osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia AC posiadali ubezpieczenie w innym zakładzie ubezpieczeń, a obecnie chcą zawrzeć ubezpieczenie AC w CIGNA STU S.A.


Postanowienia dodatkowe

1. Klienci, którzy zdecydują się na zawarcie umowy ubezpieczenia AC w CIGNA STU S.A. otrzymają dodatkową zniżkę w wysokości 10%.

2. Ofertę stosuję się w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

a) właściciel i współwłaściciel ubezpieczanego pojazdu ukończyli 25 lat,

b) przebieg ubezpieczenia autocasco w innym zakładzie ubezpieczeń w okresie bezpośrednio poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w CIGNA STU S.A. (co najmniej 12 miesięczny) jest bezszkodowy i zostanie udokumentowany stosownym zaświadczeniem,

c) okres eksploatacji pojazdu w dniu zawarcia umowy nie przekracza 8 lat,

d) ubezpieczany pojazd został zakwalifikowany zgodnie z taryfą składek za ubezpieczenie AC obowiązującą w CIGNA STU SA do jednej z następujących klas taryfowych:
– samochody osobowe,
– samochody osobowo-ciężarowe (tzw. z kratką),
– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *