Sankcją za brak spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC komunikcyjnego jest opłata karna. Wysokość opłaty jest równa:
a) samochody osobowe – wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) pozostałe pojazdy – jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:
1) 20 % opłaty w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
2) 50 % opłaty w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni,
3) 100 % opłaty w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Organy uprawnione do kontroli to policja, organy celne, Straż Graniczna, organy rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego, UFG, ew. inne. Opłatę za niespełnienie obowiązku egzekwuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Roszczenia o zapłatę przedawniają się z upływem 3 lat od dnia kontroli.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *