Pakiet ubezpieczeniowy to produkt, co do zasady łączący kilka odrębnych ubezpieczeń w jednym zestawie. Ma on bowiem na celu zapewnienie pełniejszego zabezpieczenia przed następstwami różnych zdarzeń losowych.

Czy jednak pakiet jest niezbędny każdej firmie sektora MSP?

W ubezpieczeniach majątkowych, biorąc pod uwagę oferty towarzystw ubezpieczeniowych, pakiety dla MSP wydają się być stosunkowo skromne. Najczęściej, oferta ubezpieczycieli dotyczy ryzyka ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Są to rzeczywiście ryzyka, które towarzyszą każdemu niemal rodzajowi działalności. Czy jednak wszystkim?

Czy pakiety powinny być więc „narzucane” przez ubezpieczycieli, czy też bardziej „szyte na miarę” potrzeb klienta? Czy takie „krojenie na miarę” będzie zgodne z polityką firmy ubezpieczeniowej, zainteresowanej przecież masowymi i ekonomicznie opłacalnymi rozwiązaniami?

Zwykle pakiet jest tak skonstruowany, aby przy sprzedaży ubezpieczenia niezbędnego z punktu widzenia firmy z sektora MSP, dołożyć dodatkowo produkt, który jako jednostkowy sprzedaje się znacznie gorzej, czy też jest to produkt który ubezpieczyciel chce w danej chwili wypromować.

Z punktu widzenia więc Towarzystwa Ubezpieczeniowego, główna zaleta pakietu ubezpieczeń polega na tym, że statystycznie rzecz ujmując, można go zaoferować i sprzedać każdemu przeciętnemu małemu i średniemu przedsiębiorcy, ponieważ zaspakaja on jego niezbędne i najpowszechniejsze potrzeby ubezpieczeniowe.

Zabezpieczenie interesów ubezpieczeniowych takiego przedsiębiorcy poprzez wykupienie pakietu ma pewne zalety. Eliminuje przede wszystkim uciążliwości polegające na kupowaniu poszczególnych ubezpieczeń, oraz gwarantuje (przynajmniej teoretycznie) niższą cenę za ubezpieczenia zawarte w takim pakiecie.

Wróćmy zatem ponownie do pytania, pakiet czy oddzielne ryzyka ?

Wszystko tak naprawdę zależy od kilku czynników, w tym:

– jakiego rodzaju działalność prowadzimy,

– jakie zagrożenia występują w tej działalności

– od jakich zdarzeń chcemy się chronićrn- i wreszcie jakimi środkami finansowymi dysponujemy, aby zawrzeć ubezpieczenie.

Za pakietem przemawiają, pewne uproszczenia dotyczące zakresu ochrony i procedury zawarcia umowy ubezpieczenia. Czyli mamy z góry określony zakres, tak ryzyk, jak i odpowiedzialności ubezpieczyciela, a zatem ułatwiony proces decyzyjny. Za jedną cenę chronimy różne rodzaje zdarzeń.

Najczęściej jednak są to pakiety „zamknięte”, tzn. nie możemy do nich „dołożyć” żadnego dodatkowego ryzyka, a zatem rozszerzyć o inne ubezpieczenie, niż ściśle zdefiniowane w określonym pakiecie.Oddzielne ryzyka, to przede wszystkim możliwość wyboru ubezpieczyciela (każde ryzyko można teoretycznie ubezpieczyć w innym TU), a zatem stworzenia własnego, dostosowanego do naszych indywidualnych potrzeb portfela ubezpieczeń.

Wadą i to chyba główną takiego podejścia są koszty. Koszty związane nie tylko z wyższą, niż w pakiecie, składką za poszczególne ubezpieczenia, a także koszty związane z ulokowaniem naszych potrzeb ubezpieczeniowych, jak i z późniejszą, ewentualną obsługą administracyjną tych ubezpieczeń.rn

Jak więc widać oba systemy (pakietowy i indywidualny) mają swoje wady i zalety.rnWydaje się zatem, że oferty firm ubezpieczeniowych, kierowane do firm z sektora MSP, z punktu widzenia interesów klienta, powinny być bardziej elastyczne. Nie powinny to być li tylko standardowe pakiety, czy indywidualne ryzyka, a bardziej produkty ”szyte na miarę”, zbliżające się do ochrony o charakterze all risks.

Bogdan Dąbrowski

Autor jest Doradcą Zarządu w multiagencji ubezpieczeniowej INTER-TUR Sp. z o.o.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *