Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podpisało umowę z Biurem Czarnogóry (Association – National Bureau of Montenegro Insurers) o wzajemnym honorowaniu Zielonych Kart (ZK). Umowa wejdzie w życie od 1 lutego tego roku.

Od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce przy wjeździe na terytorium Czarnogóry będą mogli legitymować się Zielonymi Kartami wystawionymi przez polskich ubezpieczycieli. PBUK przypomina, że polskie ZK będą ważne na terytorium Czarnogóry, jeśli jej symbol – MNE – będzie na nich wymieniony i nie zostanie skreślony. Biuro zastrzega, że przez okres przejściowy (do 31.01.2014 r.) towarzystwa będą uprawnione do wystawiania Kart, na których nie występuje symbol MNE. Instytucja przypomina, że w takiej sytuacji na terytorium Czarnogóry ważne będą Zielone Karty zawierające symbol SRB, który określa Serbię. PBUK ostrzega, że ZK na których nie występuje symbol MNE, a symbol SRB został skreślony nie będą honorowane na terytorium Czarnogóry.

Z kolei posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Czarnogórze od 1 lutego 2012 r. wjeżdżając do Polski mogą legitymować się ZK wystawionymi przez ubezpieczycieli należących do Biura Czarnogóry. Biuro nadmienia, że wykreślenie symbolu któregokolwiek z krajów wymienionego w poszerzonej rubryce spowoduje, że Karta nie będzie ważna w żadnym z tych państw, w tym również na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *