Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) poinformowało, że od początku przyszłego roku nastąpi rozszerzenie zakresu terytorialnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o terytorium kolejnego państwa.

Dzięki porozumieniu podpisanemu przez PBUK z Biurem Serbskim od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce będzie obejmowało również terytorium Serbii. Warto przypomnieć, że dotychczas ochrona w ramach tego produktu była ważna w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz na terenie Szwajcarii, Chorwacji i Andory.

Od tej daty kierowców pojazdów zarejestrowanych w Polsce podróżując po terytorium Serbii nie będą musieli legitymować się Zieloną Kartą – międzynarodowym certyfikatem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Na zasadzie wzajemności obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Serbii będzie obejmowało m.in. terytorium Polski, a kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Serbii podróżując po Polski Serbii nie będą musieli legitymować się Zieloną Kartą.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *