Bank Pekao SA we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia rozpoczął subskrypcję Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym SEKURA.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym SEKURA to produkt dostępny dla wszystkich klientów. Umożliwia inwestycję na trzech różnych rynkach. Pozwala jednocześnie inwestować środki w akcje na rynku polskim i europejskim oraz w złoto, a dodatkowo chroni 100% kapitału na koniec okresu inwestycji trwającego 3 lata. Nowością w ofercie banku jest uzupełnienie komponentu inwestycyjnego (klasyczny produkt strukturyzowany) o ubezpieczenie.

W przypadku Grupowego Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym SEKURA jednoczesne lokowanie środków w złoto, jak i w akcje na rożnych rynkach dywersyfikuje przedmiot inwestycji, zwiększając szanse na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu. Nowy produkt to również ochrona ubezpieczeniowa na wypadek zgonu, wypadków oraz trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także dodatkowe korzyści prawno-podatkowe związane z forma prawną, jaką jest grupowe ubezpieczenie na życie z UFK.

– W dzisiejszych czasach pełnych niepewności mocne zdywersyfikowanie inwestycji jest jak najbardziej wskazane. Klienci szukają bezpiecznych produktów, chroniących kapitał, dających jednak szanse na uzyskanie zysków wyższych niż na standardowej lokacie. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Sekura spełnia te wymagania, chroniąc nie tylko pieniądze klienta, ale także zapewniając inwestorom i ich bliskim poczucie bezpieczeństwa, dzięki ochronie ubezpieczeniowej – mówi Mateusz Gołąb, dyrektor zarządzający Departamentu Klienta Zamożnego.

Subskrypcja SEKURY potrwa do piątku, 11 grudnia 2009 r. Deklaracje przystąpienia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym można w tym czasie złożyć w każdym oddziale banku. Czas inwestycji wynosi trzy lata, od 16 grudnia 2009 do 24 grudnia 2012. Minimalna kwota inwestycji to 5 000 zł. Produkt został przygotowany przy współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *