piątek, 02 marzec 2007

Bogusław Piecha – Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby nie doszło do podniesienia stawek ubezpieczenia OC – powiedział w Sejmie wiceminister zdrowia Bolesław Piecha. W odpowiedzi na pytania posłów Platformy Piecha przekonywał, że nie jest wcale przesądzone, iż składki wzrosną. Taki scenariusz, zgodnie z którym po wprowadzeniu ustawy składki wzrosną nawet o 20 procent, przedstawili jeszcze w ubiegłym roku przedstawiciele firm ubezpieczeniowych.

Zdaniem wiceministra Piechy w 2005 r. ubezpieczyciele zebrałi 5,3 mld zł składki z OC komunikacyjnego oraz wypłacili 3,2 mld zł odszkodowań. Różnica to 2,1 mld zł. To jest zysk. – Czy nie jest on nieuzasadniony w sytuacji, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia z naszych składek płaci za świadczenia zdrowotne (leczenie ofiar), które powinny być realizowane z innych źródeł? – pytał wiceszef resortu zdrowia. rnrn- Dziwię się, że minister polskiego rządu apeluje, by zakłady ubezpieczeń nie wypłacały wynagrodzenia pracownikom – odpowiedział poseł Urbaniak. Zaznaczył też, że firmy ubezpieczeniowe to podmioty prywatne i mają prawo do zysku.rnrnPiecha tłumaczył, że jeśli firmy ubezpieczeniowe będą chciały podnieść składki, będą musiały zgłosić to do określonych organów nadzoru. Jego zdaniem, w związku z tym firmom tym bardzo trudno będzie udowodnić, że podwyżka składek jest uzasadniona. rnrnWiceminister odpierał zarzut, że to resort zdrowia sam zamierza ustalać wysokość ryczałtu, który ubezpieczyciele będą musieli przekazywać do NFZ. Jak wyjaśnił, firma audytorska badała, jakie koszty ponosi rocznie Fundusz w związku z leczeniem ofiar wypadków, i to właśnie na podstawie tych obliczeń ustalono wysokość ryczałtu w tym roku na 12 proc. rnrnZgodnie z projektowanymi przepisami, ubezpieczyciele będą przekazywać do Narodowego Funduszu Zdrowia część składki OC (12 proc. w tym roku). W kolejnych latach minister zdrowia w rozporządzeniu będzie określał odpowiedni wskaźnik w tym zakresie. Obecnie sprawcy wypadków nie pokrywają kosztów leczenia i szkód, za które ponoszą odpowiedzialność. rnProjekt ustawy w tej sprawie rząd przyjął na początku grudnia ubiegłego roku. Nowe prawo miałoby obowiązywać od 1 kwietnia. rnrnUstawa nie będzie dotyczyć sprawców kolizji i wypadków z udziałem rowerzystów i pieszych, którzy nie mają obowiązku posiadania polisy OC. W tych sytuacjach Fundusz będzie dochodził zwrotu poniesionych kosztów w procesach cywilnych. Informacje dotyczące ustalenia okoliczności wypadku będzie przekazywać NFZ policja. rnrnResort zdrowia zrezygnował z planów obciążenia kierowców przyłapanych pod wpływem alkoholu kilkakrotnie wyższymi składkami OC – ten pomysł wywołał sprzeciw m.in. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który uznał, że jest niezgodny z konstytucją. rnPoczątkowo resort zdrowia chciał, by aż 20 proc. składki OC trafiało do NFZ na leczenie ofiar wypadków. Wywołało to zdecydowane głosy sprzeciwu ze strony ubezpieczycieli – alarmowali, że spowoduje to nawet 30-procentowy wzrost składki. rnrnNowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dotyczy ok. 14 mln posiadaczy polis komunikacyjnego OC. Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Zdrowia, na podstawie danych z NFZ, koszt leczenia pacjentów po wypadkach w Polsce wynosi rocznie ponad miliard złotych.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *