Sąd kolejnej instancji podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie: agenci, z powództwa Polskiej Izby Pośredników Finansowych i Ubezpieczeniowych kontra Link4, o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, – dowiedziała się „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Postanowienia wcześniejszego wyroku są dostępne na stronach internetowych „GU” pod adresem:rnhttp://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=35983&Itemid=179

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *