Po przyjęciu przez Sejm rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej uchylającej podatek Religi Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała swoje stanowisko w tej kwestii.

Zdaniem PIU likwidacja podatku Religi jest bardzo dobrą wiadomością. Izba przypomniała, że wielokrotnie podkreślała krzywdzący dla dużej części kierowców charakter ustawy wprowadzającej 12 proc. ryczałt.

Co ciekawe, w opinii PIU zniesienie „podatku Religi” wpłynie na obniżenie cen polis OC z tego tytułu. Izba zastrzegła jednak, że ze względu na złożony charakter ustalania cen tych ubezpieczeń oraz wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych sytuacja w przyszłości może ulec zmianie. Szczególną rolę może odegrać wprowadzony w życie 3 sierpnia 2008 roku zapis mówiący o zadośćuczynieniu za ból i cierpienie po śmierci bliskiej osoby w wypadku. PIU szacuje, że jego koszt dla sektora ubezpieczeniowego można przekroczyć poziom 500 mln zł rocznie, co zaowocuje wysokimi odszkodowaniami z tego tytułu. Będą one mogły w niedalekiej przyszłości obciążyć ubezpieczycieli dodatkowymi kosztami, które znajdą swoje odbicie w cenie polisy. Izba zwróciła uwagę, że czynnikiem mogącym wpłynąć na wysokość składki jest także wzrastający koszt odszkodowania w związku z leczeniem kierowców w zakresie nie objętym finansowaniem NFZ.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *