Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych Polskiej Izby Ubezpieczeń stworzyła jednolity wzór zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego w formie uniwersalnego, gotowego do zaadaptowania przez każdy zakład ubezpieczeń dokumentu. Dzięki tej standaryzacji, łatwiejsze stanie się uzyskanie jednolitych i pełnych informacji, niezbędnych do określenia zniżki składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia.

Stosowanie opracowanego wzoru zaświadczenia zapowiedzieli ubezpieczyciele reprezentowani w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych (według danych KNF po III kwartałach 2009 r. stanowią oni prawie 80 proc. rynku komunikacyjnych ubezpieczeń OC). Polska Izba Ubezpieczeń będzie zachęcać do stosowania jednolitego standardu także inne obecne na polskim rynku towarzystwa, oferujące ubezpieczenia komunikacyjne.

– Wprowadzenie jednolitego standardu to dobra informacja przede wszystkim dla bezpiecznie jeżdżących kierowców. Określanie dla nich zniżki składki za ubezpieczenie będzie teraz znacznie prostsze. To także spora korzyść dla zakładów ubezpieczeń, ponieważ uzyskiwanie informacji o przebiegu ubezpieczenia będzie znacznie szybsze – mówi Katarzyna Lewandowska, przewodnicząca Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU.

Dotąd działający na polskim rynku ubezpieczyciele stosowali wiele różnych formularzy, opisujących historię ubezpieczenia klienta. To powodowało, że uzyskanie pełnej informacji o przebiegu ubezpieczenia było znacznie trudniejsze.

Formularz jest już kolejnym opracowanym przez PIU dokumentem, budującym jednolite standardy na rynku ubezpieczeń komunikacyjnym. Kilka miesięcy temu opracowane zostały zasady wzajemnego uznawania przez ubezpieczycieli tzw. regresów w ubezpieczeniach dobrowolnych. W ostatnim czasie do porozumienia regresowego dołączyło pięć kolejnych firm. Są to: Axa TUiR, BRE Ubezpieczenia TUiR, Concordia Polska TUW, PTU oraz Greenval Insurance Company Limited Ltd. Tym samym porozumienie, regulujące wzajemne uznawanie roszczeń regresowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych, obejmuje już 18 zakładów ubezpieczeń, co stanowi ponad 90 proc. rynku ubezpieczeniowego.

PIU rozpoczęła także prace nad założeniami tzw. bezpośredniej likwidacji szkód, dzięki której poszkodowani będą mieli możliwość zgłaszania szkody z OC u swojego ubezpieczyciela, zamiast u ubezpieczyciela sprawcy.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *