Wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, dzięki którym pacjenci otrzymają prywatną opiekę zdrowotną o wyższym standardzie i dostępności – taka propozycja została umieszczona w opracowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan „Białej Księdze” – zbiorze rekomendacji gospodarczych dla nowego rządu.

Zdaniem organizacji, dodatkowe ubezpieczenia pozwolą na znaczne ograniczenie płatności za świadczenia pokrywane przez pacjentów z własnej kieszeni poprzez przesunięcie środków do prywatnych płatników instytucjonalnych. W ocenie PKPP Lewiatan, polisy dokonałyby również częściowej likwidacji podziału na „biednych” (czekających do lekarza w wielomiesięcznych kolejkach) i „bogatych” (których stać na komercyjne usługi medyczne).

Konfederacja uważa ponadto, że jeżeli dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne staną się masowe to wpłyną na poprawę, w perspektywie 4-8 lat, efektywności polskiej służby zdrowia, a także wprowadzą do niej konkurencję między świadczeniodawcami.

„Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne będą korzystne dla całego systemu ochrony zdrowia, pacjentów ubezpieczonych dodatkowo oraz tych, którzy takich ubezpieczeń nie wykupią. Ci, którzy zdecydują się na dobrowolne ubezpieczenie uzyskają lepszą dostępność do wysokiej jakości świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych oraz leków. Pozostali pacjenci też skorzystają, bo będą mieli łatwiejszy dostęp do świadczeń finansowanych ze środków publicznych (każda dodatkowo ubezpieczona osoba, to jedna osoba mniej w kolejce do publicznej służby zdrowia). Dzięki inwestycjom świadczeniodawców, możliwym dzięki pieniądzom pozyskanych od prywatnych płatników, podniesie się standard oferowanych usług medycznych.” – głosi stanowisko organizacji.

Zdaniem Lewiatana konieczne jest przygotowanie ustawy, która pozwoli na wdrożenie masowych ubezpieczeń zdrowotnych, przy jednoczesnym zachowaniu dla wszystkich obywateli konstytucyjnych praw gwarantowanych w systemie.

W poprzedniej kadencji parlamentu Ministerstwo Zdrowia przygotowało (zajęło to MZ ok. 3 lat) projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych (miał wejść w życie jeszcze przed zakończeniem kadencji obu Izb). Nie wyszedł on jednak poza fazę konsultacji, choć i tak, zdaniem wielu ekspertów, nie miał on wielkich szans powodzenia. Propozycje nowych regulacji (inaczej niż założeń i celów ustawy) spotkały się z powszechną krytyką, m.in. ze strony Polskiej Izby Ubezpieczeń. W efekcie samorząd ubezpieczycieli w kwietniu tego roku złożył w MZ własny projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Więcej szczegółów na temat losów ustawy o dodatkowych polisach medycznych można znaleźć na stronach internetowych „Gazety Ubezpieczeniowej”:rnhttp://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=39334&Itemid=231rnhttp://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=39895&Itemid=232rnhttp://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=38765&Itemid=232

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *