Wprowadzona zostaje centralna zniżka pozataryfowa – "Pojazdy luksusowe" w umowach ubezpieczenia autocasco (AC) zawieranych z klientami indywidualnymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorcami.   

                                   Wysokość zniżki 30%!!!

Zniżka może mieć zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1). przedmiotem ubezpieczenia jest:rnrna) samochód osobowy, kod taryfikacyjny: 1,2,3,4,6,36,44,45,46 lub

b) samochód ciężarowy w nadwoziu osobowego i inny samochód o ładowności do 750 kg, kod taryfikacyjny: 47;

2). minimalna suma ubezpieczenia pojazdu określona w dokumencie ubezpieczenia wynosi 120 000,00

3). okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy rnrnZniżka ma zastosowanie do nowych oraz wznowionych umów ubezpieczenia AC zawieranych w okresie do 09.07.2008r.,

Zniżka nie podlega łączeniu z promocją „Zniżka za Zniżkę”, „Przejdź do nas” oraz „Zniżka importowa”

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *