Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich potwierdził ostatnio uprawnienie poszkodowanego w wypadku drogowym do wytoczenia powództwa, bezpośrednio przeciw ubezpieczycielowi sprawcy wypadku przed sądem państwa, w którym mieszka (wyrok C-463/06 w sprawie FBTO Schadeverzekeringen N.V./Jack Odenbreit).

Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zwraca jednak uwagę, że wyrok ten nie wnosi nic nowego, bo takie uprawnienia poszkodowanych przewiduje unijna V Dyrektywa komunikacyjna, która weszła w życie w połowie tego roku i wyłącznie przypomina rozporządzenie Rady WE z 2001 roku (na które powołuje się też Trybunał w uzasadnieniu wyroku), że ubezpieczyciel mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE może być pozwany zarówno przed sąd tego państwa, w którym ma siedzibę, jak i przed sąd miejsca, w którym mieszka powód. Oznacza to, że Polak poszkodowany np. we Francji, przez francuskiego kierowcę, może dochodzić swoich roszczeń przed polskim sądem, przy czym właściwe do rozpatrywania tego sporu będzie prawo francuskie

( źródło: "Gazeta Prawna" )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *