Pełna obsługa polis ubezpieczeniowych przez Internet i możliwość zgłoszenia szkody on-line 24 godziny na dobę to tylko niektóre z funkcji pierwszego w Polsce internetowego eKonta ubezpieczeniowego.

Nową usługę wprowadziło na rynek Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. eKonto dedykowane jest klientom indywidualnym, którzy zawarli umowę ubezpieczenia (polisy majątkowe) z STU Ergo Hestia SA po 1 stycznia 2009 roku. Platforma pozwala zarządzać posiadanymi ubezpieczeniami – umożliwia aktualizowany na bieżąco wgląd w posiadane polisy, modyfikowanie danych osobowych, zgłaszanie sprzedaży samochodu on-line, wystawianie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia.rnrneKonto to również dostęp do internetowych płatności za polisy, które można realizować dowolną kartą kredytową lub przelewem elektronicznym. System eKonta pozwala na opłacanie kilku rat z różnych polis za pomocą jednego przelewu.

– eKonto jest kolejnym narzędziem do realizacji naszej strategii lidera obsługi posprzedażowej. Innowacyjność wirtualnej platformy wiąże się przede wszystkim z systemem likwidacji szkód. Klient ma do dyspozycji kilkadziesiąt interaktywnych, maksymalnie uproszczonych wniosków zgłoszenia szkody on-line. Tej operacji może dokonać z dowolnego miejsca na świecie 24 godziny na dobę – mówi Jarosław Piątkowski, członek zarządu Grupy Ergo Hestia. – Dzięki Internetowi klient na bieżąco monitoruje przebieg likwidacji zgłoszonej szkody on-line. Poprzez sieć uzyskuje decyzję o wypłacie odszkodowania. Proste szkody są likwidowane bez odchodzenia od komputera, na podstawie skanów dokumentów.

eKonto zapewnia równocześnie kontakt z doradcami ubezpieczeniowymi Grupy Ergo Hestia. Spotkania umawiane są poprzez Internet, a za pośrednictwem wiadomości SMS czy e-mail klient otrzymuje przypomnienia o ważnych terminach związanych z polisami i szkodami (informacja o pojawieniu się decyzji szkodowej, zbliżający się termin zapłaty kolejnej raty lub końca okresu ubezpieczenia). W eKoncie istnieje także możliwość rezygnacji z korespondencji papierowej.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *