Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, dziesięciu największych w Polsce ubezpieczycieli wygenerowało w ubiegłym roku 82 proc. przypisu składki całego rynku. Wyniki za pierwszy kwartał 2009 r. opublikowało jak do tej pory osiem firm z tej grupy. Ich przypis w 2008 r. stanowił 72 proc. ogólnej wartości sprzedaży. Przyjmując ten wskaźnik jako podstawę szacunków można przyjąć, że w pierwszych trzech miesiącach 2009 r. prowadzące działalność w Polsce zakłady zebrały łącznie 13 miliardów 713,75 miliona złotych składek.

W wyliczeniach pod uwagę zostały wzięte wyniki ośmiu ubezpieczycieli.

Były to grupy:

PZU,

Warta,

Allianz,

VIG,

Ergo Hestia,

Generali i Europa.

Jedyne samodzielne towarzystwo w tym gronie to ING TUnŻ.

Wymienione firmy w pierwszym kwartale tego roku zebrały łącznie 9 miliardów 873,9 miliona złotych.

W szacunkach nie została uwzględniona Grupa Commercial Union (od 1 czerwca Aviva), która swoje rezultaty poda dopiero po zakończeniu I półrocza, oraz Amplico Life (jak na razie nie podało wyników).

Jak przedstawiał się układ sił na polskim rynku ubezpieczeń po okresie styczeń-marzec 2009 r.?

Największy przypis zanotowała Grupa PZU. Lider zebrał w sumie 4 mld 448,1 mln zł składek. Wynik ten przełożyłby się (według powyższych wyliczeń) na 32,4 proc. udział w rynku.

Z pozostałych siedmiu potentatów, którzy podali swoje rezultaty za I kwartał, na drugim miejscu znalazłaby się Warta. Dzięki zebranym przez wchodzące w jej skład spółki: życiową i majątkową 1 mld 278 mln zł składek, udział grupy w rynku wyniósłby 9,3 proc.

Niewiele gorzej od „tradycyjnego” wicelidera wypadłaby Grupa Allianz Polska. 1058 mln zł przypisu składki oznaczałoby, że 7,71 proc. wartości rynku w pierwszym kwartale 2009 roku byłoby pod kontrolą firmy rodem z Niemiec.

Czwarte miejsce w tej grupie ubezpieczycieli przypadłoby ING TUnŻ. Sprzedaż na poziomie 842 mln zł dałaby towarzystwu niemal 6,14 proc. udziału w rynku.

Tuż za jego plecami znalazłaby się Vienna Insurance Group Polska. 709,7 mln zł w pierwszych trzech miesiącach tego roku pozwoliłoby austriackiemu ubezpieczycielowi na zdobycie 5,17 proc. wartości rynku.

Dzięki osiągniętym wynikom sprzedaży VIG uplasowała się wyżej niż Grupa Ergo Hestia. 686,5 mln zł zebranych przez trzy spółki wchodzące w skład sopockiej firmy przełożyłoby się na 5 proc. udział w ryku ubezpieczeń w Polsce (na dzień 31 marca 2009 r.).

Z kolei 493 mln zł zebranych w I kwartale przez znaną głównie mierze z oferowania produktów strukturyzowanych Grupę Europa dałoby jej 3,59 proc. całego rynku w Polsce.

Natomiast ostatnia w tych szacunkach Grupa Generali z przypisem składki w wysokości 358,6 mld zł wykroiłaby sobie 2,61 proc. ubezpieczeniowego 

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *