W poniedziałek 27 czerwca w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się wspólna konferencja prasowa, w której udział wzięli: Krzysztof Kwiatkowski – minister sprawiedliwości, Piotr Kluz – wiceminister sprawiedliwości, komendant główny Policji Andrzej Matejuk oraz Jan Grzegorz Prądzyński – prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń(PIU) i Andrzej Maciążek – wiceprezes PIU. Tematem spotkania była Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych, przygotowana wspólnie przez powyższe instytucje. W pracach uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji Św. Krzysztofa we Wrocławiu.

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych to prosty, czytelny dokument, który ma osobom zaangażowanym w zdarzenie komunikacyjne dostarczyć konkretnych wskazówek, co powinny zrobić i jakie mają prawa. Koszt druku ulotek pokryła Polska Izba Ubezpieczeń.

Plany dystrybucyjne są bardzo ambitne. Docelowo każdy polski kierowca ma mieć w aucie ulotkę z Kartą Praw. W procesie dystrybucji będą uczestniczyli agenci ubezpieczeniowi, policjanci oraz współpracownicy organizacji samorządowych. Warto zauważyć, że to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w całej Unii Europejskiej.

– Podczas wypadku szok jest tak duży, że łatwo stracić głowę. Jeśli kierowca i jego współpasażerowie będą mieli dostęp do zrozumiałej instrukcji, co robić, pomoże im to w ratowaniu swojego zdrowia, życia i majątku. Będzie to również znacząco usprawniało procedurę likwidacji szkody przez ubezpieczycieli – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński.

Rolę edukacji i prewencji w zapobieganiu wypadkom drogowym podkreślał komendant główny Andrzej Matejuk. – Żeby liczba wypadków zmniejszyła się, niezbędne jest zwiększenie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Edukację prowadzimy już w przedszkolach i szkołach, żeby dzieci mówiły „tato, zwolnij!”.

Polska Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych będzie służyła za wzór dla innych państw UE. Jako pierwsze z naszych doświadczeń skorzystają Węgry, które już w lipcu rozpoczynają pracę nad podobnym dokumentem.

KARTA PRAW OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH

Każdy z uczestników ruchu drogowego, a więc każdy z nas, może stać się ofiarą wypadku.rnrnOfiary wypadków drogowych mają prawa, za których realizację odpowiadają właściwe służby.

Każdy pokrzywdzony wskutek wypadku drogowego ma prawo do:

• ratowania życia i zdrowia

• leczenia i rehabilitacjirn• zabezpieczenia mienia

• odszkodowania i zadośćuczynienia

Pamiętaj!

Bezpośrednio po wypadku zadzwoń pod numer alarmowy – 112 i poinformuj o zdarzeniu.

Zespół ratownictwa medycznego – jeżeli będzie taka potrzeba – udzieli Ci pomocy medycznej; po przybyciu na miejsce wypadku:

• wykona niezbędne czynności ratunkowe;

• w razie potrzeby przetransportuje Cię do najbliższego szpitala lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo miejsca, gdzie jest udzielana specjalistyczna pomoc (Ośrodek Kardiologii Interwencyjnej, Ośrodek Udarowy, Toksykologii, itp.).

Funkcjonariusze Policji na miejscu wypadku:

• udzielą Ci pierwszej niezbędnej pomocy;

• w razie potrzeby zorganizują specjalistyczną pomoc, np. wezwą straż pożarną;

• zabezpieczą Twoje mienie — pojazd i inne przedmioty, które miałeś przy sobie w chwili wypadku;

• zabezpieczą miejsce wypadku;

• poinformują Twoich najbliższych o zdarzeniu.

Pamiętaj!

Jeśli wypadek spowodował kierujący pojazdem mechanicznym (np. samochodem lub motocyklem), którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego, możesz zgłosić szkodę jego ubezpieczycielowi. Posiadając numer rejestracyjny pojazdu sprawcy możesz sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl). w jakiej firmie jest ubezpieczony.

Masz prawo żądać:

• jednorazowego zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne;

• odszkodowania obejmującego m.in. zwrot kosztów leczenia, utraconych zarobków, dojazdów, przekwalifikowania, uszkodzenia lub zniszczenia mienia itp. – w tym celu gromadź wszelkie rachunki, faktury i inne dokumenty potwierdzające Twoje wydatki związane z wypadkiem.

• w niektórych przypadkach renty.

Jeżeli sprawca zdarzenia nie zawarł umowy ubezpieczenia OC lub nie ustalono jego tożsamości, zgłoś szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu — za pośrednictwem dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń, który w swej ofercie posiada ubezpieczenie OC.

Ważne!

W związku z wypadkiem, w którym zostałeś pokrzywdzony, może toczyć się postępowanie sądowe karne lub cywilne:

• postępowanie karne będzie dotyczyło przede wszystkim ukarania sprawcy wypadku; możesz w nim wziąć udział jako strona lub tylko złożyć zeznania w charakterze świadka; niezależnie od Twojego wyboru, możesz domagać się, aby sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie;

• postępowanie cywilne możesz wytoczyć, jeżeli odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie rekompensuje w Twojej ocenie poniesionej szkody lub odmówiono ich wypłaty.

Pamiętaj!

Powinieneś wezwać Policję, jeśli wskutek wypadku ktoś zginął lub został ranny oraz gdy któryś z uczestników sprawia wrażenie nietrzeźwego lub ucieka z miejsca zdarzenia. Warto wezwać Policję gdy:

• nikt nie przyznaje się do winy lub nie jest jasne, kto jest sprawcą;

• kierujący nie ma dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy, dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC lub numery rejestracyjne pojazdu nie zgadzają się z widniejącymi w dowodzie rejestracyjnym, bądź autentyczność dokumentów budzi wątpliwości.

W innych przypadkach można odstąpić od wzywania Policji. Wówczas warto wypełnić Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym. Jest to jednolity formularz uznawany we wszystkich krajach UE, który pomoże Ci szybko załatwić formalności z ubezpieczycielem. Sporządzenie oświadczenia przyspiesza likwidację szkody, ponieważ są w nim zawarte najważniejsze informacje potrzebne ubezpieczycielowi do wypłaty odszkodowania. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń (www.piu.org.pl). Oświadczenie powinni podpisać wszyscy uczestnicy zdarzenia kierujący pojazdami.

Ważne!

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl, gdzie został zamieszczony, między innymi, Informator dla pokrzywdzonego oraz informacje o Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, do których możesz się zgłosić.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *