Po wejściu w życie pakietu ustaw deregulacyjnych biura rachunkowe, biegli rewidenci i doradcy podatkowi nadal będą zobowiązani do wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej. Muszą jednak się liczyć z tym, że zapłacą więcej za OC. – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” podkreśla, że podtrzymanie obowiązku ubezpieczeniowego jest dobrą informacją dla klientów wspomnianych na wstępie podmiotów. Te ostatnie są mniej zadowolone, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, iż ceny OC wzrosną. Będzie to związane ze wzrostem ryzyka wystąpienia szkody wskutek ograniczenia możliwości weryfikacji osób przystępujących do danego zawodu. Eksperci rynku ubezpieczeń z którymi rozmawiała gazeta wskazują, że towarzystwa będą obawiały się obniżenia jakości świadczonych usług, gdyż kwalifikacje danej osoby nie będą czynnikiem decydującym. To zaś zwiększa ryzyko wzrostu szkodowości, czego konsekwencją są wyższe stawki w umowach ochronnych.

Więcej na ten temat w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w artykule Agnieszki Pokojskiej i Łukasza Zalewskiego zatytułowanym „Po deregulacji wzrosną ceny polis dla rewidentów i doradców podatkowych”, pod adresem:http://podatki.gazetaprawna.pl/…

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *