Generali złożyło odwołanie od decyzji UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kwestionowany przez UOKiK zapis OWU AC dotyczy wypłaty odszkodowań w trybie tzw. wyceny kosztorysowej, w której klient nie przedstawia towarzystwu ubezpieczeń faktur będących podstawą uwzględnienia w odszkodowaniu podatku VAT.

– Stanowisko o nieuwzględnianiu przez Generali podatku VAT w tzw. wypłatach kosztorysowych jest zgodne z praktyką rynkową i wynika z tego, iż klienci ubezpieczycieli w tego typu przypadkach nie ponoszą kosztów podatku, a także z faktu, iż kwota odszkodowania zgodnie z prawem nie może w tym wypadku przewyższać wartości faktycznej szkody. Generali na rynku likwidacji szkód od zawsze opiera się w swojej strategii na rzetelnej i uczciwej wypłacie świadczeń dla swoich klientów. – mówi Grzegorz Kulik, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Generali T.U. – Decyzja Urzędu, która de facto dotyczy całego rynku ubezpieczeniowego, może być kolejnym czynnikiem wpływającym na konieczność wzrostu cen ubezpieczeń komunikacyjnych, co nie jest korzystne dla konsumentów. Nierentowność rynku ubezpieczeń komunikacyjnych (szeroko omawiana w prasie) nie pozwala na ponoszenie dodatkowego ciężaru przez ubezpieczycieli. – podkreśla.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *