Pod obrady Rady Ministrów trafi nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która zlikwiduje problem podwójnego OC komunikacyjnego. – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Obecnie jeśli posiadacz polisy OC nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu umowy nie powiadomi na piśmie ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu, automatycznie zostaje zawarta kolejna umowa na następny rok.

Ponieważ w wielu przypadkach obieg dokumentów trwa dość długo, właściciel auta poniewczasie dowiaduje się, że musi płacić podwójne ubezpieczenie, bo poprzednie towarzystwo zdążyło już przedłużyć umowę. Takich przypadków jest stosunkowo dużo. Są częste zwłaszcza w sytuacji, gdy w okresie trwania umowy ubezpieczenia nastąpiła zmiana właściciela pojazdu.rnrnRząd chce się z tym problemem uporać w taki sposób, że posiadacz pojazdu ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń będzie mógł rozwiązać umowę, która została automatycznie przedłużona. Ubezpieczycielowi będzie w takim przypadku przysługiwało prawo do żądania zapłaty składki ubezpieczeniowej jedynie za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

Jak podaje „Rzeczpospolita” wartość rynku OC komunikacyjnego dla osób fizycznych wyniosła w ub. roku w Polsce 5,7 mld zł, a towarzystwa mogły pozyskać nawet 900 mln zł dzięki istnieniu „podwójnego OC”.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *