W odpowiedzi na pozew zbiorowy pośredników ubezpieczeniowych złożony przeciwko Link4 towarzystwo domaga się jego odrzucenia oraz m.in. płatnych przeprosin. To kolejna odsłona trwającego od kilku lat sporu prawnego pomiędzy liderem segmentu direct a agentami.

Szeroko opisywany przez „Gazetę Ubezpieczeniową” konflikt rozpoczął się po publikacji seria reklam ubezpieczyciela, które pośrednicy uznali za naruszające ich wizerunek. Ostatnim jak dotychczas akordem w tym sporze było złożenie 2 września 2011 r. przez 35 agentów ubezpieczeniowych pozwu zbiorowego przeciwko Link4. Skarżący domagali się zaspokojenia swoich roszczeń z tytułu przychodów utraconych na skutek wspomnianych reklam. Łączna wartość roszczeń została wyliczona na 13.076.940 zł, ale może wzrosnąć, jeśli inni pośrednicy dołączą się do pozwu.

10 lutego Link 4 przesłało do Sądu Okręgowego w Warszawie odpowiedź na pozew. Towarzystwo wnosi o jego odrzucenie, a ponadto domaga się:

• opublikowania przeprosin dla Link 4 w imieniu grupy pośredników za wniesienie przeciwko spółce pozwu, wyrażenia ubolewania z powodu wytoczenia powództwa oraz zobowiązania się do niewnoszenia pozwów przeciwko Link 4 w przyszłości. Przeprosiny miałyby być opublikowane w trzech wydaniach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Gazety Prawnej”, „Pulsu Biznesu”, „Parkietu”, „Gazety Ubezpieczeniowej”, tygodnika „Auto Świat” oraz na stronie PIPUiF.na trzy miesiące;

• pokrycia przez powoda wszystkich kosztów procesu;

• wpłacenia 2 610 772 zł kaucji przez Biuro Doradztwa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego E.C.A., które jest reprezentantem grupy powodów.

– Odpowiedź Link 4 wymaga szczegółowej analizy. – mówi Przemysław Konopka, prezes zarządu Biura Doradztwa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego E.C.A. – Cieszymy się jednak, gdyż długość wypowiedzi oraz różnorodność argumentów świadczy o tym, że Link 4 potraktowało pozew bardzo poważnie. Żałuję jednak, że zamiast naprawić szkody wyrządzone czynami nieuczciwej konkurencji i poprawić rentowność i jakość obsługi klientów, Link4 woli wydawać gigantyczne kwoty na międzynarodową kancelarię prawną, której odpowiedź na pozew wraz załącznikami liczy 1400 stron! To wszystko w obliczu zmiany strategii Link4, które aktualnie deklaruje chęć współpracy z rynkiem pośredników ubezpieczeniowych. – dodaje.

Szczegóły na temat dotychczasowego przebiegu sporu prawnego pomiędzy pośrednikami a Link4 można znaleźć na stronie internetowej „Gazety”, oraz w archiwalnych wydaniach „GU”.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *