Link4 przesłał do redakcji „Gazety Ubezpieczeniowej” oświadczenie, w którym zajmuje stanowisko odnośnie opisanego przez „GU” pozwu zbiorowego 35 pośredników przeciwko towarzystwu*. Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia ubezpieczyciela.

Oświadczenie

Link4 jest rozczarowany informacją o potencjalnym pozwie zbiorowym, w związku z reklamami, które były emitowane w 2008 roku. Link4 wierzy, że rację miał Sąd Apelacyjny, który w 2011 roku orzekł, że te reklamy nie wprowadzały klientów w błąd.rnrnLink4, który od 2009 roku należy do brytyjskiej firmy ubezpieczeniowej RSA, jest rozczarowany, że nie wszyscy uczestnicy rynku ubezpieczeniowego respektują wyroki Sądu.

Ponadto warto przypomnieć, że Sąd 26 sierpnia br. uznał, że poprzednie działania podejmowane przez Adama Sankowskiego i Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych naruszały zasady uczciwej konkurencji oraz godziły w renomę spółki.

Dlatego Sąd nakazał PIPUiF zamieszczenie w prasie oświadczeń, że Izba prowadziła działania wymierzone w Link4 w sposób bezprawny i nieuczciwy. Dodatkowo PIPUiF musi, tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych Link4, przekazać na rzecz instytucji charytatywnej kwotę 50 000 złotych.

W związku z powtarzającymi się działaniami Adama Sankowskiego i PIPUiF, które naruszają dobre imię spółki, Link4 rozważa podjęcie stosownych kroków prawnych.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *