22 listopada 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił decyzję o dopuszczeniu do postępowania w trybie pozwu zbiorowego sprawy przeciwko PZU Życie. Wcześniej identyczną ścieżkę prawną wybrali pośrednicy ubezpieczeniowi pozywając Link4.

Złożony 14 czerwca tego roku w SO w W-wie pozew dotyczy niewypłacania przez PZU Życie odszkodowań osobom, które przeszły zawał serca, a które nie miały tzw. załamka Q w EKG. Ubezpieczyciel odmawiał wypłaty odszkodowań, powołując się na szczegółowe zapisy regulaminu, według których pojawienie się załamka Q w EKG jest konieczne, aby stwierdzić zawał. Tymczasem ówczesna wiedza medyczna wskazuje, że przebycie zawału wcale nie musi skutkować pojawieniem się załamka Q w EKG.

Sąd nie przychylił się do wniosku PZU Życie o odrzucenie pozwu, argumentując, że spełnione zostały wszystkie warunki formalno-prawne. Sąd jednocześnie uznał, że zastrzeżenia, które wniosło PZU Życie, są bezpodstawne.

Decyzja Sądu oznacza, że każda osoba, która przeszła zawał serca, a której nie wypłacono odszkodowania, może dołączyć do pozwu zbiorowego, aby dochodzić swoich praw. Wartość roszczeń w dniu złożenia pozwu to 91 446 zł. Może ona jednak wzrosnąć po rozpoznaniu sprawy przez Sąd, kiedy do grupy poszkodowanych będą mogły przystąpić kolejne osoby.

Wspomniana kwestia była w ubiegłym roku przedmiotem analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku postępowania wszczętego 4 marca 2010 r. po informacjach uzyskanych od klientów towarzystwa i Rzecznika Ubezpieczonych, 10 grudnia ub.r. prezes UOKiK nałożyła na PZU Życie 3 967 296 mln zł kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez posługiwanie się w przeszłości kwestionowaną definicją zawału serca w trzech wzorcach OWU. Na podstawie opinii ekspertów (m.in. Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) szefowa Urzędu uznała, że przyjęta przez spółkę definicja mogła uniemożliwiać wypłatę odszkodowania „Z informacji, jakie udało się uzyskać podczas prowadzonego postępowania wynika, że w ciągu dwóch i pół roku PZU Życie odmówiło w związku z tą praktyką wypłat odszkodowania ponad 2100 pacjentom.” – głosił ówczesny komunikat Urzędu. Ubezpieczyciel przestał stosować wspomnianą wcześniej definicję jeszcze podczas prowadzonego postępowania (od 1 czerwca 2010 r.).

Opisywany powyżej przypadek nie jest jedynym tego typu sporem prawnym z towarzystwem ubezpieczeń działającym w Polsce. 5 września 2011 r. 35 pośredników ubezpieczeniowych złożyło pozew zbiorowy przeciwko Link4. Łączne roszczenie powodów (w tej grupie znaleźli się zarówno lokalni pośrednicy, jak i ogólnopolskie firmy) wynosi 13.051.860 zł i zostało oparte o prawomocny wyrok sądu zakazujący reklam Link4 będących czynami nieuczciwej konkurencji.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *