Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nowe przepisy umożliwiają m.in. ograniczenie zjawiska podwójnego OC pojazdów, a także podnoszą wysokość kar dla nieubezpieczonych kierowców.

Znowelizowana ustawa umożliwia automatyczne wypowiedzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdy klient ma podpisaną nową umowę. Zgodnie z nowymi przepisami klient zawierający umowę OC w formie elektronicznej będzie mógł wydrukować potwierdzenie jej zawarcia i okazywać je jako dowód posiadanego ubezpieczenia. W przypadku nadania pocztą oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, za datę jego złożenia będzie uważać się datę stempla pocztowego.

Dotyczyć to będzie ubezpieczeń zawieranych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych (umowa OC), rolników (umowa OC) i właścicieli budynków rolniczych. Rozwiązanie to ułatwi klientowi dotrzymanie ustawowego terminu na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Jeśli posiadacz pojazdu będzie chciał zmienić ubezpieczyciela, to będzie musiał wypowiedzieć umowę zawartą z dotychczasowym zakładem, w dniu poprzedzającym koniec okresu ubezpieczenia. Ubezpieczający będzie mógł także wypowiedzieć umowę OC, która była wynikiem automatycznego jej przedłużenia na kolejny okres. Ponadto w sytuacji sprzedaży pojazdu umowa ubezpieczenia OC zawarta przez dotychczasowego właściciela – w przypadku braku jej wypowiedzenia przez nowego posiadacza – pozostanie ważna do końca okresu zawarcia.

W materii dotyczącej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego najważniejsze przepisy mające przyczynić się do ograniczenia liczby nieubezpieczonych to:

• zmiana sposobu naliczania opłaty karnej za brak komunikacyjnego OC – nie na podstawie kursu euro, ale minimalnego wynagrodzenia za pracę. I tak właściciel samochodu osobowego, który nie wykupił obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej zapłaci karę do 3 tys. złotych (2 x minimalne wynagrodzenie za pracę*) zamiast obecnych 1980 złotych (równowartość 500 euro)

• najwyższa podwyżka – ponad dziesięciokrotna – czeka posiadaczy ciągników samochodowych. Dziś za brak OC płacą oni tyle samo co posiadacze motocykli czy motorowerów. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy – dla ciągników samochodowych będą obowiązywać kary jak dla ciężarówek (3 x minimalne wynagrodzenie). W praktyce oznacza to wzrost maksymalnej kary z obecnych 400 złotych do 4500 złotych;

• UFG zyska możliwość pełnego wykorzystania centralnej bazy polis komunikacyjnych do kontroli czy wszyscy posiadacze pojazdów mają wykupione OC. Fundusz prowadzi tą bazę w ramach Ośrodka Informacji UFG;

• zaostrzone zostaną inne konsekwencje braku OC. Za spowodowany wypadek nieubezpieczony kierowca zapłaci drożej. Fundusz będzie bowiem zobowiązany do dochodzenia od niego nie tylko odszkodowania, wypłaconego ofiarom wypadku, ale również poniesionych przez siebie kosztów, związanych z tą wypłatą (likwidacją szkody);

Inną istotną zmianą obejmującą zakres działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a dotyczącą kierowców, jest również to, że każdy będzie mógł sprawdzić przez stronę internetową UFG czy i gdzie właściciel danego pojazdu ma wykupione ubezpieczenie OC. Dziś mogą to zrobić tylko osoby uprawnione m.in. poszkodowany w wypadku spowodowanym przez pojazd o danych tablicach rejestracyjnych, właściciel pojazdu. Bardzo ważna zmiana w przepisach dotyczy zakupu auta: kupujący będzie mógł korzystać w polisy OC poprzedniego właściciela, tylko do końca okresu jej ważności. Ubezpieczenie to nie będzie automatycznie przedłużane, tak jak jest obecnie.

– Może to spowodować nieznaczny wzrost liczby nieubezpieczonych, gdyż część osób nie od razu zorientuje się w nowych przepisach – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Uważam jednak, że w dłuższej perspektywie, zaostrzone sankcje za brak komunikacyjnego OC oraz częstsze kontrole prowadzone przez Fundusz z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych – spowodują spadek liczby nieubezpieczonych – dodaje.

Fundusz szacuje, że dziś po polskich drogach porusza się około dwieście tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. Rocznie ich kierowcy powodują około 5,5 tysiąca wypadków (łącznie z niezidentyfikowanymi sprawcami), co kosztuje innych właścicieli samochodów około 50 milionów złotych. Firmy ubezpieczeniowe oferujące to obowiązkowe ubezpieczenie płacą bowiem składkę na UFG. W minionym roku UFG wezwał do zapłaty kary za brak OC ponad 18 tysięcy posiadaczy pojazdów.

Wyższe kary będą obowiązywać już od początku nowego roku, pozostałe przepisy wejdą w życie od 11 lutego 2012 roku.

*według projektu rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012roku ma wynosić 1500 zł.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *