Trzykrotne przeprosiny w prasie i telewizji oraz wpłatę 100 tys. zł na rzecz Zamku Królewskiego w Warszawie nakazał 8 stycznia 2010 r. firmie Link4 Sąd Gospodarczy w Warszawie uznając, że zaskarżone przez Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych reklamy były nieetyczne i naruszały dobre obyczaje. Sąd zakazał też emisji większości reklam podważających profesjonalizm agentów ubezpieczeniowych i ukazujących ich w negatywnym świetle, ale też uznał jednocześnie, że reklama Link4 „Ta ostatnia niedziela” nie wprowadza konsumentów w błąd,

PiPUiF domagała się od Link4 przeprosin, wpłaty 1.000.000 zł na Zamek Królewski oraz zaniechania emisji reklam, które zawierają nieprawdziwe informacje, złośliwie przedstawiają agentów ubezpieczeniowych i namawiają klientów do podjęcia niekorzystnych decyzji.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *