20 października 2009 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2401). Projekt nowelizuje m. in. ustawę z 23 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Projektowana zmiana ma polegać na rozwiązaniu umowy ubezpieczenia OC w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu oraz na wprowadzeniu nowej definicji pojazdu mechanicznego, wyłączającej z katalogu tych pojazdów przyczepy.

Przeciwko tym rozwiązaniom opowiedziała się Polska Izba Ubezpieczeń. Zdaniem samorządu ubezpieczycieli skutkiem takiego rozwiązania będzie zwolnienie z obowiązku zawierania ubezpieczenia OC właścicieli przyczep.

PIU przedstawiła swoje krytyczne stanowisko wobec powyższych zmian w piśmie do zastępcy szefa Kancelarii Sejmu. Komisja Infrastruktury powołała ośmioosobową podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia tego projektu. Pierwsze posiedzenie podkomisji planowane jest na 23 października 2009 r.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *