Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła w ekspresowym tempie, niemal bez żadnej dyskusji i bez jakichkolwiek poprawek, sprawozdanie podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych poświęcone rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Przy pracach zespołu, który przygotowywał nowelizację w podkomisji, bardzo aktywnie występowali przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz inni przedstawiciele rynku.

Nowelizacja przewiduje wiele prokonsumenckich zmian, których wprowadzenie ubezpieczyciele od dawna już postulowali. Najważniejsze kwestie dotyczą automatycznego przedłużenia umów obowiązkowych (w tym przede wszystkim OC komunikacyjnego) oraz problemu podwójnych ubezpieczeń będących często konsekwencją nieświadomości kupujących i sprzedających swoje pojazdy Polaków. Regulacje mają być tak skonstruowane, by przy zapewnieniu ciągłości ochrony dla osób poszkodowanych przypadków podwójnych ubezpieczeń było możliwie najmniej.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *