35 pośredników ubezpieczeniowych złożyło 5 września 2011 r. pozew zbiorowy przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu Link4. Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych zapowiada, że kiedy sąd zarejestruje tę pierwszą grupę, do przystąpienia do pozwu zostaną zaproszeni wszyscy pośrednicy z całej Polski.

Łączne roszczenie powodów (w tej grupie znaleźli się zarówno lokalni pośrednicy, jak i ogólnopolskie firmy) wynosi 13.051.860 zł i zostało oparte o prawomocny wyrok sądu zakazujący reklam Link4 będących czynami nieuczciwej konkurencji. Wartość roszczenia została wyliczona na podstawie opinii ekspertów, ogólnopolskich badań przeprowadzone przez MillwardBrown SMG/KRC oraz przychodów pośredników. Pełnomocnikiem pośredników jest kancelaria Drzewiecki, Tomaszek&Wspólnicy (reprezentowała PIPUiF podczas procesu z Link4 zarówno w Sądzie Okręgowym jak i Apelacyjnym).

Zgodnie z ustawą, sąd ma teraz 30 dni na rejestrację grupy. Po tym czasie do pozwu będą mogli przystępować przez 3 miesiące wszyscy pośrednicy, którzy ponieśli straty finansowe w związku z czynami nieuczciwej konkurencji popełnionymi przez Link4.

Szeroko opisywany przez „Gazetę Ubezpieczeniową” spór pomiędzy PIPUiF a Link 4 dotyczy serii kampanii reklamowych Link4 sprzed kilku lat. Reklamy te agenci ubezpieczeniowi uznali za obraźliwe i uwłaczające ich godności.

Sąd Gospodarczy w Warszawie uznał 8 stycznia 2010 r. większość argumentów Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych w sprawie pierwszej serii reklam. Sąd stwierdził, że zaskarżone reklamy były nieetyczne, naruszały dobre obyczaje i były czynem nieuczciwej konkurencji.rn rn22 lutego 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w pełni podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego. Wyrok jest prawomocny (jego treść jest na www.pipuif.pl) i został przez Link 4 wykonany.

Z kolei 26 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że działania podejmowane przez PIPUiF w stosunku do Link4, naruszały zasady uczciwej konkurencji oraz godziły w renomę spółki.

*Toczy się jeszcze jedna sprawa o inną serię reklam, wytoczona przez PIPUiF firmie Link4.

– W momencie, w którym wytoczyliśmy pierwszą sprawę Link4, nie było jeszcze możliwości złożenia pozwu zbiorowego – wyjaśnia Adam Sankowski, prezes PIPUiF – ale w zeszłym roku weszła w życie ustawa, która to umożliwia. W wielu dziedzinach byliśmy pierwszymi lub jednymi z pierwszych, którzy czegoś dokonali. Reprezentujemy ludzi, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i starają się, jak najlepiej doradzać swoim klientom. Chcemy, żeby nasz zawód był szanowany, ale także, by wszystkich uczestników rynku obowiązywały zasady uczciwej konkurencji, a reklamy kierowane do klientów zawierały wyłącznie prawdziwe informacje. – podkreśla.

O rozwoju sprawy „GU” będzie informować na bieżąco.

*Szczegóły sprawy są dostępne na stronach internetowych „GU”, pod adresem http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=40639&Itemid=232

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *