Rzecznik Ubezpieczonych chce wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych, które umożliwią osobom poszkodowanym w wypadkach w latach 90 dalsze otrzymywanie świadczeń. Zdarza się bowiem, że w niektórych przypadkach koszty leczenia takich osób wyczerpały już sumy gwarancyjne w OC sprawcy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

RU wskazuje, że w tej materii np. można oprzeć się na koncepcji dr Marcina Orlickiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakładającej, że w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej obowiązek dalszego zaspokajania roszczeń poszkodowanych przechodziłby na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Środki niezbędne na ten cel miałyby pochodzić od ubezpieczycieli prowadzących sprzedaż obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

„DGP” przypomina, że Rzecznik postulował umieszczenie zapisów dotyczących wspomnianego problemu w przyjętej niedawno nowelizacji ustawy o obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ale nie zdołał zebrać do tego pomysłu wystarczającego poparcia parlamentarzystów.

Więcej na ten temat w „Dzienniku Gazecie Prawnej” w artykule Łukasza Kuligowskiego zatytułowanym „Prawo dzieli poszkodowanych w wypadkach drogowych”, pod adresem:rnhttp://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/548123,prawo_dzieli_poszkodowanych_w_wypadkach_drogowych.html

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *