Sejm uchwalił ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Akt rozwiązuje m.in. problem podwójnego OC pojazdów.

Przyjęte regulacje zakładają, że w przypadku zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, bez wypowiedzenia w odpowiednim terminie umowy poprzedniej, trzeba płacić podwójne składki. Znowelizowana ustawa umożliwia wypowiedzenie automatyczne umowy OC, gdy klient ma podpisaną nową umowę. Zgodnie z nowymi przepisami klient zawierający umowę OC w formie elektronicznej będzie mógł wydrukować potwierdzenie jej zawarcia i okazywać je jako dowód posiadanego ubezpieczenia. W przypadku nadania pocztą oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, za datę jego złożenia będzie uważać się datę stempla pocztowego.

Dotyczyć to będzie ubezpieczeń zawieranych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych (umowa OC), rolników (umowa OC) i właścicieli budynków rolniczych. Rozwiązanie to ułatwi klientowi dotrzymanie ustawowego terminu na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Jeśli posiadacz pojazdu będzie chciał zmienić ubezpieczyciela, to będzie musiał wypowiedzieć umowę zawartą z dotychczasowym zakładem, w dniu poprzedzającym koniec okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczający będzie mógł także wypowiedzieć umowę OC, która była wynikiem automatycznego jej przedłużenia na kolejny okres. Ponadto w sytuacji sprzedaży pojazdu umowa ubezpieczenia OC zawarta przez dotychczasowego właściciela – w przypadku braku jej wypowiedzenia przez nowego posiadacza – pozostanie ważna do końca okresu zawarcia. Sejm odrzucił poprawkę, która dotyczyła możliwości podwyższenia w określonych okolicznościach przez zakład ubezpieczeniowy składki ubezpieczeniowej. Poprawka zakładała, że ubezpieczyciel mógłby wezwać do zapłaty podwyższonej składki jedynie „nie później niż do końca trwania umowy ubezpieczenia”.

Natomiast posłowie przyjęli poprawkę likwidującą tzw. podwójne ubezpieczenie w umowach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *