27 listopada Sejm przyjął nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej, eliminującą możliwość różnicowania składek i świadczeń ubezpieczeniowych ze względu na płeć.

Ustawa ma związek z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2011 r., w którym przepis wyłączający usługi ubezpieczeniowe spod nakazu równego traktowania ze względu na płeć został uznany za niezgodny z prawem wspólnotowym. Projekt wpłynął do Sejmu 9 listopada 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się 22 listopada, natomiast drugie i trzecie miało miejsce 23 listopada. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Nowela jest dostępna pod adresem:http://www.sejm.gov.pl/…

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *