Marszałek Sejmu nadał pilny tryb noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znoszącej podatek Religi (12 proc. ryczałt od każdej polisy OC komunikacyjnej odprowadzany przez ubezpieczycieli) – informuje „Parkiet”.

Gazeta dowiedziała się, że pierwsze czytanie projektu ma się odbyć w sejmowej Komisji Zdrowia w najbliższy wtorek. Z kolei sprawozdanie z prac komisji zostało wstępnie zaplanowane na posiedzenie Sejmu jeszcze w tym samym tygodniu.

Zapytany o możliwość tak szybkiego przeprowadzenia prac komisji poseł Bolesław Piecha, szef Komisji Zdrowia mówi, że jest to teoretycznie możliwe. Zastrzega jednak, że terminowa realizacja tych zamierzeń jest uzależniona od uwag zgłaszanych przez posłów.

„Parkiet” przypomina, że według założeń rządowego projektu podatek Religi zostaje całkowicie zniesiony. Rada Ministrów nie wyraziła zgody na propozycję resortu zdrowa, przewidującą wprowadzenie mechanizmu finansowania leczenia ofiar wypadków ze składek ich sprawców, a nie, tak jak ma to miejsce obecnie, wszystkich kierowców.

Według planów rządu, ustawa miałaby wejść w życie od nowego roku. Towarzystwa odprowadzą podatek Religi jeszcze w grudniu, natomiast ostateczne rozliczenie zebranych już środków nastąpi do 14 lutego.

W celu umożliwienia terminowej realizacji rozliczeń Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma dodatkowe środki na weryfikację faktur wysyłanych przez szpitale, w postaci dotacji z budżetu państwa. Wysokość dotacji nie została jeszcze sprecyzowana. „Parkiet” zaznacza, że zebrane i niewykorzystane środki z 12 proc. ryczałtu zostaną przeznaczone na finansowanie wszystkich świadczeń.

Gazeta wylicza, że z obowiązującego od 1 października ubiegłego roku podatku Religi NFZ otrzymał od ubezpieczycieli niemal 643 mln zł. Z tej kwoty szpitalom przekazano 3,7 mln zł. „Parkiet” wyjaśnia, że przyczyną niewielkich wypłat jest m.in. niekompatybilność baz danych Funduszu i policji, która uniemożliwia wskazanie, kto z pacjentów był ofiarę wypadku, a kto sprawcą.

(źródło: „Parkiet” z 13.11.08, autor artykułu: Aleksandra Kurowska)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *