W dniu 9 grudnia 2008 r. prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia. Jest to akt prawny znoszący podatek Religi, bez wprowadzenia żadnego rozwiązania alternatywnego.

Informacja o podpisaniu nowelizacji znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Podatek Religi został wprowadzony w życie 1 października ubiegłego roku. Przewidywał, że od każdej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komunikacyjnej ubezpieczyciele będą oprowadzać 12 proc. zainkasowanej składki. Ustawa wprowadzająca ten ryczałt była przedmiotem krytyki całego środowiska ubezpieczeniowego i doprowadziła do podwyżek polis OC. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy znoszącej podatek Religi bez żadnych rozwiązań zastępczych, jednak poinformowało, że pracuje nad nową formą współfinansowania leczenia ofiar drogowych przez ubezpieczycieli. Projekt został przyjęty przez parlament. Podpis prezydenta pod ustawą kończy cały proces legislacyjny. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2009 roku.news@gu.com.pl

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *