Jak poinformowało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta w komunikacie z 13 września , prezydent Lech Kaczyński podpisał w środę 12 września ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa wprowadza zakaz stosowania nieuczciwych praktyk, tj. takich, które wprowadzają klientów w błąd.

Ustawa ma na celu zastosowanie w polskim prawie unijnej dyrektywy z maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez firmy wobec klientów. Celem tej dyrektywy było ujednolicenie prawa w tym zakresie w UE.

Według ustawy, za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się takie działanie przedsiębiorcy, które wprowadza klientów w błąd, w efekcie czego podejmują oni decyzję o nabyciu danego produktu, czego w innej sytuacji by nie zrobili. Głównie chodzi o podawanie przez przedsiębiorcę nieprawdziwych informacji lub pomijanie informacji istotnych.

Przepisy stanowią, że w razie narażenia interesów konsumenta w wyniku nieuczciwej praktyki, może on lub w jego imieniu Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Ubezpieczonych bądź organizacja ochrony konsumentów, żądać zaniechania takiej praktyki, usunięcia jej skutków lub naprawienia szkody.

Natomiast stosowanie agresywnej praktyki, tj. takiej, która ogranicza swobodę wyboru produktów przez konsumenta, podlega karze grzywny.rnUstawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia publikacji.

(PAP)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *