Członkowie Sekcji Wykonania Umowy Ubezpieczenia przy Izbie Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, współpracującej ze Stowarzyszeniem ProMotor, przyjęli Kodeks Etyki Doradców Odszkodowawczych. Deklaracja prowadzenia działalności w oparciu o zasady Kodeksu Etyki jest jednym z warunków przyjęcia doradcy odszkodowawczego w poczet członków Sekcji WUU przy IGUiOR.

Przewodniczący Sekcji Wykonania Umowy Ubezpieczenia IGUiOR Wojciech Fallach w imieniu członków Sekcji WUU i środowiska Doradców Odszkodowawczych wyraził wdzięczność za wkład członków IGUiOR, Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „Pro Motor”, „Gazety Ubezpieczeniowej”, Rzecznika Ubezpieczonych, Ministerstwa Finansów oraz przedstawicielom środowiska ubezpieczeniowego, w propagowaniu idei formalnego wprowadzenia wysokich, etycznych standardów na rynku doradców odszkodowawczych.

Pomiędzy powstaniem pierwszego podmiotu świadczącego usługi w zakresie doradcy odszkodowawczego a przyjęciem Kodeksu Etyki, mija 26 lat. IGUiOR wierzy, że w kolejnych latach rozwoju działalności dojdzie do upowszechnienia zasad etycznych i normatywnego uregulowania działalności doradców odszkodowawczych.

Pełna treść Kodeksu jest dostępna na stronie internetowej „Gazety Ubezpieczeniowej.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *