W poniedziałek odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia dla rozwoju ubezpieczeń komunikacyjnych i rynku motoryzacyjnego \"Pro Motor\".

W skład zarządu Stowarzyszenia zostali powołani: Franz Fuchs jako przewodniczący, a ponadto Magdalena Barcicka, Piotr Kaczanowski, Krzysztof Kudelski, Jan Monkiewicz, Elżbieta Turkowska-Tyrluk, Andrzej Witkowski.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Jana Monkiewicza, Franza Fuchsa i Piotra Kaczanowskiego i ma być organizacją powołaną do wspierania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, łącząc środowiska: ubezpieczeniowe i motoryzacyjne.

Jak mówił Franz Fuchs, Pro Motor ma być uzupełnieniem tego, co się dzieje obecnie w reprezentacji branży. Również Piotr Kaczanowski wskazywał, że stowarzyszenie nie chce brać udziału w wyścigach z innymi organizacjami, a niektóre nazwiska pokazują, że Pro Motor zrzesza nie tylko osoby związane z zakładami ubezpieczeń.

Jak wskazywał Krzysztof Kudelski, przewagą Stowarzyszenia może być inne spojrzenie na problemy rynku, innowacja, znalezienie pomysłów na usprawnienie tego, co się obecnie dzieje, np. kwestiach związanych z rejestracją pojazdów, czy generalnie ich bazami. Atutem ma być również szybkość działania i podejmowania decyzji możliwa, bo członkowie – osoby fizyczne nie będą związani bezpośrednio instrukcjami swoich spółek.

Po wyborach władz doszło do krótkiej dyskusji programowej, w której uczestniczyli także, m.in. Krzysztof Kudelski, Marcin Orlicki, Aleksander Daszewski i Stanisław Nowak.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *