Gazeta Prawna” wraz z ekspertami firmy Goldenegg sprawdziła, czy uczestnicząc w niebezpiecznej misji, żołnierze mają szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego ( przypomnijmy, że w Iraku stacjonuje 900 polskich żołnierzy, a w Afganistanie 1200). Ze sporządzonej analizy wynika, że oferty banków dla klientów podwyższonego ryzyka różnią się nie tylko maksymalną dostępną kwotą kredytu, ale również wymaganymi zabezpieczeniami. ING Bank, ze względu na charakter misji, zastrzega, że w ogóle może nie udzielić kredytu.

„Gazeta Prawna” i Goldenegg przy porównywaniu oferty banków założyły, że żołnierz przebywający na misji ma na utrzymaniu trzyosobową rodzinę, a żona nie pracuje. Żołd wynosi 2 tys. zł, a dodatek do żołdu 800 dol., zatem łączne miesięczne dochody to w sumie 4,5 tys. zł. Okres, na jaki chce zaciągnąć kredyt to 30 lat.rnBanki, które nie wymagały dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu, to: BOŚ, Bank BGŻ, Metrobank i DomBank. W BOŚ żołnierz może liczyć na kredyt w złotych w maksymalnej wysokości 455 tys. zł i 430 tys. zł przy kredycie we frankach szwajcarskich.

W Banku BGŻ uzyska ok. 421 tys. zł (ok. 423 tys. zł w CHF), a w Metrobanku ok. 310 tys. zł (315 tys. zł w CHF).rnZ kolei w innych wziętych pod lupę instytucjach, takich jak Fortis Bank, MultiBank, Millennium, Bank BPH potrzebne będzie dodatkowe zabezpieczenie w formie poręczenia osoby trzeciej bądź cesji praw z polisy na życie. Co ważne, w większości przypadków polisa musi chronić ubezpieczonego na wypadek śmierci w wyniku działań wojennych, czego nie obejmują standardowe polisy na życie.

Nieco inny powód żądania dodatkowego zabezpieczenia (polisy na życie) ma Lukas Bank. Nie chodzi o niebezpieczny charakter misji, ale o to, że potencjalny kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny. W tym banku żołnierz może liczyć na maksymalnie 370 tys. zł (kredyt w złotych), w Fortis Banku na 366 tys. zł, a w Banku BPH na ok. 404 tys. zł.

Najniższe kwoty kredytu w złotych zaoferują ING Bank (maksymalnie 128 tys. zł), MultiBank (90 tys. zł) i Millennium (ok. 118 tys. zł). co wynika z faktu, że do wyliczenia zdolności kredytowej te instytucje przyjęłyby tylko 2 tys. zł stałego żołdu.

Aleksandra Pogorzelska, kierownik ds. produktów hipotecznych i analiz w firmie Goldenegg – Niezależni Doradcy Finansowi tłumaczy, że powodem, dla którego banki biorą pod uwagę jedynie podstawowy żołd, jest fakt, że dochody wynikające z dodatkowego kontraktu są jedynie dochodami czasowymi.

Udzielające niższej kwoty kredytu banki również zażyczą sobie od kredytobiorcy przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z indywidualnej polisy na życie, obejmującej działania wojenne.

Natomiast w DomBanku decyzja o uwzględnieniu dodatku do żołdu w dolarach będzie uzależniona od wyrażenia zgody przez departament bezpieczeństwa. Jest to związane z dyskutowaną ostatnio perspektywą wycofania polskich wojsk z Iraku.

Uwzględniając dodatek przy liczeniu zdolności kredytowej do DomBank udzieli kredytu w maksymalnej kwocie 420 tys. zł i bez dodatkowych zabezpieczeń.( za: „Gazeta Prawna” z 23.11.2007 r. )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *