Akcjonariusze Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. podczas odbywającego się 6 i po przerwie 19 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęli decyzję dotyczącą podziału zysku spółki i wypłacie dywidendy za 2007 rok. ZWZ zatwierdziło również sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu spółki za 2007 rok oraz udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom zarządu za wykonanie przez nich obowiązków w 2007 roku.

W 2007 zysk Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. wyniósł 11.475 907 zł. ZWZ PTU S.A. postanowiło 75 % zysku spółki przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Pozostałe 25 % zysku bilansowego, czyli 2.859 205 zł zasili kapitał zapasowy spółki.

Zgodnie z decyzją WZWZ dywidenda wypłacona akcjonariuszom PTU S.A. tytułem udziału w zyskach za 2007 rok wyniesie 0,26 zł na jedna akcje, czyli łącznie 8.587 702 zł.

ZWZ PTU S.A. zatwierdziło również sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe spółki za 2007 rok.

ZWZ podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu za wykonanie przez nich obowiązków w 2007 roku. Skwitowanie uzyskali panowie: Witold Kurzępa, Piotr Czyżewski, Lech Gąsiorkiewicz i Władysław W. Mogilski. Ponadto za ten sam okres ZWZ udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *