Ubezpieczenie Pakietowe od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – GAMMA 4 skierowane jest zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą, w wyniku których osoba ubezpieczona odniosła trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany uszkodzeniem ciała, udarem mózgu, zawałem serca, bądź też poniosła śmierć.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *