W dniu 10 października 2007 r. odbyło się dwudzieste dziewiąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Podczas posiedzenia Komisja podjęła kilka decyzji dotyczących rynku ubezpieczeniowego.

KNF jednogłośnie nałożyła na trzech członków zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA (PTU) kary pieniężne: jedną w wysokości 40 tysięcy złotych i dwie w wysokości 30 tysięcy złotych za naruszenie przepisów prawa (niezwołanie WZA na żądanie Techwell z dnia 23 sierpnia 2007 r. – uchwała zarządu PTU z dnia 7 września 2007 r.).

Kary nałożone przez Komisję będą miały negatywny wpływ na ocenę rękojmi tych osób do prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty w przypadku ubiegania się w przyszłości o autoryzację KNF.

Komisja przyjęła również do akceptującej wiadomości wyrażenie przez Urząd KNF zgody na kandydowanie przez pracownika Urzędu KNF do przewodniczenia obradom WZA spółki w dniu 25 października 2007 r.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *