Dziś ma się odbyć kolejne walne zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Zdaniem ekspertów prawdopodobnie skończy się podobnie jak ostatnie, czyli "na niczym".

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Komisja Nadzoru Finansowego zaczęła postępowanie administracyjne, mające zbadać podstawy do wprowadzenia zarządu komisarycznego w PTU. Uzasadnieniem jest przeciągający się konflikt między akcjonariuszami, który powoduje m.in., że nie można przeprowadzić walnego zgromadzenia i są wątpliwości do legalności funkcjonowania rady nadzorczej w obecnym składzie. Według Komisji może on grozić naruszeniem interesów klientów. – Postępowanie sprawdzające, czy zarząd komisaryczny jest potrzebny trwa i jeszcze nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie – mówi Łukasz Dajnowicz z KNF.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *