Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń poinformowało, że 9 listopada br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, które zatwierdziło sprawozdanie towarzystwa za rok 2006. Podczas obrad NWZA udzieliło absolutorium członkom rady nadzorczej oraz członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku Dokonano również podziału zysku za 2006 r. w kwocie 6 045 032, 23 zł zgodnie z wnioskiem zarządu.

W komunikacie towarzystwa czytamy: „W najbliższym czasie planowane jest kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTU SA, na którym przedmiotem obrad będą zmiany w statucie Spółki. W celu określenia charakteru i zakresu zmian statutowych Zarząd Komisaryczny prowadzi rozmowy z akcjonariuszami Spółki”.

Ze względu na wprowadzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zarządu komisarycznego towarzystwo postanowiło uspokoić wszystkich zaniepokojonych aktualną sytuacją w firmie głosząc w komunikacie, że: „Równocześnie z działaniami na rzecz przywrócenia normalnego funkcjonowania statutowych organów PTU SA Zarząd Komisaryczny koncentruje swoje prace na bieżącym, operacyjnym zarządzaniu Spółką – w pierwszym rzędzie na realizacji celów zapisanych w rocznym planie finansowym na 2007 rok i strategii na lata 2006 – 2008. Realizowane są także bez jakichkolwiek zakłóceń – zarówno przez pracowników Spółki jak i współpracujących z jej siecią agentów ubezpieczeniowych i brokerów – wszystkie zadania związane z bieżącą obsługą Klientów Towarzystwa”.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *