Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło w swojej ofercie autocasco nową opcję – odstąpienie od naliczania zwyżki składki z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę likwidowaną jako tzw. szkodę drobną (czyli nieprzekraczającą 1 500 złotych). Koszt takiego zabezpieczenia wynosi dodatkowo 80 złotych.

Gdy samochód doznał niewielkiej szkody, właściciel zazwyczaj nie zgłasza tego do ubezpieczyciela, mimo, że posiada polisę AC.

Wiąże się to z utratą dotychczasowych zniżek. Dlatego większość właścicieli pokrywa koszty naprawy z własnej kieszeni.

PTU wprowadziło na rynek nowe rozwiązanie – przy niewielkich szkodach pozwoli ono kierowcom przenieść koszty naprawy samochodu na ubezpieczyciela, nie zmniejszając poziomu dotychczasowych zniżek.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *