W okresie 3 kwartałów 2007 roku PTU S.A. uzyskało przychody z tytułu składki przypisanej brutto w wysokości 312,8 mln zł wobec 258,0 mln zł za analogiczny okres 2006 roku. Taki poziom sprzedaży zapewnił dynamikę składki na poziomie 121,2% i przekroczenie o 11,7 % przyjętej w planie finansowym Spółki wielkości sprzedaży. W rezultacie przekroczenie przypisu składki w okresie 3 kwartałów 2007 roku wyniosło 32,7 mln zł.

PTU S.A. uzyskało za 3 kwartały 2007 roku po raz pierwszy w okresie ostatnich czterech lat dodatni wynik techniczny. Wynik ten wyniósł 0,5 mln zł i był lepszy od przyjętego w planie finansowym ( planowany wynik techniczny – minus 1,0 mln zł).

Zysk netto PTU S.A. po 3 kwartałach 2007 roku wyniósł 12,0 mln zł i jest korzystniejszy od planowanego o 3,3 mln zł oraz o 10,0 mln zł od zysku wypracowanego w tym samym okresie roku 2006.

W ciągu 3 kwartałów PTU S.A. istotnie zwiększyła swoje bezpieczeństwo finansowe. Nastąpił znaczny wzrost kapitałów własnych w stosunku do stanu z dnia 31.12.2006 r. oraz poprawa wskaźników bezpieczeństwa wynikających z ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *