Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń w specjalnie wydanym komunikacie zaprzeczyło doniesieniom „Gazety Giełdy Parkiet”, według których spółka miałaby zakończyć ubiegły rok stratą w wysokości nawet 8 mln zł. Poniżej publikujemy pełny tekst komunikatu.

„KOMUNIKAT ZARZĄDU PTU S.A.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. informuje, że PTU S.A. spełnia wszystkie ustawowe wskaźniki bezpieczeństwa, co w pełni gwarantuje bezpieczeństwo ubezpieczonych.

Spółka realizuje na bieżąco wszystkie swoje zobowiązania i nie ma zagrożenia, że w najbliższej przyszłości mogą wystąpić jakiekolwiek trudności z realizacją zobowiązań.

Zarówno na koniec 2008 roku jak i I kwartału 2009 roku – PTU S.A. posiada nadwyżkę aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

 Nadwyżka ta przekracza 45 mln zł. Nie ma żadnych przesłanek do twierdzenia, że pod koniec roku 2009 poziom aktywów może nie gwarantować wypłat odszkodowań.

Ponadto w I kw. br PTU odnotowało znaczący wzrost sprzedaży (dynamika przypisu składki na poziomie 109 proc. w stosunku do I kw. 2008).

W związku z powyższym sugestie i opinie na temat PTU zamieszczone w dzienniku „Parkiet” (publikacja z 25.04.2009) a zwłaszcza wypowiedź eksperta – pana M. Brody, nie mają żadnych podstaw i są nieprawdziwe.

Rozpowszechnianie tego typu nieodpowiedzialnych i bezpodstawnych opinii godzi interes Spółki i może mieć negatywny wpływ jej wizerunek, jako ubezpieczyciela, czyli firmy zaufania społecznego.

W tym przypadku PTU podejmie wszelkie kroki prawne w celu ochrony swojego wizerunku.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *