PZU wprowadził system E-szkoda – pełną likwidację szkody przez internet. Od teraz poszkodowany ma możliwość kontaktu on-line z PZU ws. szkody 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Dzięki nowemu systemowi klient może m.in. wypełnić formularz zgłoszenia na www.pzu.pl, załączyć zdjęcia i dokumenty, śledzić przebieg likwidacji, przejrzeć elektroniczną teczkę szkodową, czy zadać pytanie.

System E-szkoda pozwala na likwidację szkody komunikacyjnej, majątkowej i osobowej z ubezpieczeń PZU SA oraz obsługę świadczenia z PZU Życie. Formularz znajduje się na witrynie głównej www.pzu.pl. Jego wypełnienie, po wcześniejszym przygotowaniu dokumentów, nie powinno zająć więcej niż kilka minut. Po wskazaniu rodzaju sprawy wystarczy podać podstawowe informacje dotyczące zdarzenia oraz w razie potrzeby załączyć skany dokumentów lub fotografie. Wypełniony przez klienta formularz trafia automatycznie do Systemu Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU i natychmiast inicjuje proces likwidacji szkody.

– Ta procedura to z jednej strony znaczne przyspieszenie procesu likwidacji szkody, a z drugiej istotne ułatwienie dla klienta. Otrzymuje on dodatkową, obok zgłoszenia telefonicznego lub osobistego, możliwość zainicjowania procesu likwidacji szkody oraz późniejszego jego śledzenia. Wprowadzone narzędzia pokazują kierunek zmian w obszarze likwidacji szkód w PZU. Naszym priorytetem jest maksymalizacja dostępności dla klienta i ograniczenie formalności przy jednoczesnej gwarancji czytelnego i szybkiego procesu likwidacji – mówi Tomasz Tarkowski, członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA, odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód i świadczeń.

Przy wypełnieniu formularza zgłoszenia szkody na stronie internetowej klient otrzymuje na swój adres e-mail dane do logowania do indywidualnego konta, na którym może sprawdzać postępy w likwidacji. Usługa pozwala na czytanie i pobieranie dokumentów z elektronicznej teczki szkodowej, a także na uzupełnianie niezbędnych w procesie dokumentów drogą elektroniczną, zamiast wysyłania ich pocztą lub osobistego dostarczania do placówki. Za pośrednictwem E-szkody klient może zadawać pytania dotyczące jego sprawy. Na życzenie klienta konto może zostać założone na każdym etapie procesu likwidacji szkody.

Z nowego systemu PZU korzysta już ponad 20% poszkodowanych, a stopień wykorzystania internetowego kanału komunikacji stale rośnie. E-szkoda to tylko jedno z kilku nowoczesnych rozwiązań, które firma wdrożyła w ostatnim czasie, by usprawnić oraz podnieść komfort obsługi szkód i świadczeń.

Przykładem są m.in. procedury uproszczonej likwidacji szkód z wszystkich rodzajów ubezpieczeń, pozwalające na szybkie uzyskanie odszkodowania bez zbędnych formalności oraz bez konieczności dokonywania oględzin pojazdu, uszkodzonego mienia lub uczestniczenia w komisji lekarskiej. W tym wypadku to System Likwidacji Szkód PZU, na podstawie danych uzyskanych na etapie zgłoszenia szkody, bezpośrednio po zarejestrowaniu, wspiera wybór szkód do likwidacji uproszczonej. Pozwala to na znaczne skrócenie procesu likwidacji szkody, jak i zmniejszenie kosztów jej obsługi.

PZU uruchomił także Platformę Komunikacji Szkodowej (PKS), która zapewnia sprawny kontakt między podmiotami uczestniczącymi w procesie likwidacji szkód (PZU i warsztaty) oraz znacząco upraszcza i przyśpiesza przepływ informacji. Wysłanie zlecenia oględzin, informowanie o stanie realizacji zlecenia, wymiana i synchronizacja danych, przesyłanie kalkulacji, dokumentów i zdjęć za pomocą PKS pozwalają na szybszą naprawę pojazdu w warsztacie.rnrnAby usprawnić proces likwidacji szkód z ubezpieczeń rolnych PZU latem 2011 roku wdrożył własny system ekspercki „Kłos” do szacowania szkód w uprawach. Jest to system elektroniczny z modułem głosowym, który umożliwia Mobilnym Ekspertom znaczne skrócenie czasu przygotowania wyceny szkody. Rozpoznawanie komend głosowych powoduje, że likwidator w czasie pracochłonnego procesu oględzin ma wolne ręce i może skupić się na badaniu roślin. Wypowiadane komendy są automatycznie zapisywane w systemie. Następnie na podstawie danych system sam wylicza wartość szkody. Oznacza to, że już na polu rolnik otrzymuje informację o wysokości odszkodowania.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *