13 kwietnia prospekt emisyjny PZU został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. „IPO największego polskiego ubezpieczyciela jest ważnym krokiem w kierunku umacniania polskiego rynku kapitałowego i budowania pozycji Warszawy jako centrum finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej.” – wskazuje Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa. W ramach oferty akcjonariusze PZU – Eureko oraz spółka celowa Kappa – planują sprzedać akcje reprezentujące 21,9 proc. kapitału zakładowego PZU, z czego 14,9 proc. zaoferuje Kappa, a 7 proc. Eureko. Dodatkowo Eureko może zaoferować 3 proc., a Skarb Państwa do 5 proc. akcji PZU. W sumie oferta będzie obejmować do 29,9 proc. akcji. Prospekt został opublikowany 16 kwietnia.

„Oferta publiczna naszych akcji i planowany debiut giełdowy są symbolami zmian, jakie zachodzą w PZU. Realizując postanowienia porozumienia zawartego przez głównych akcjonariuszy pod koniec ubiegłego roku, wprowadzamy PZU na drogę szybkiego rozwoju, zmian i umacniania pozycji konkurencyjnej naszej firmy, jako największej grupy ubezpieczeniowej w Polsce, o silnej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej.” – mówi Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *