Specjalny autobus do likwidacji szkód masowych dotrze do terenów objętych podtopieniami i powodzią na Dolnym Śląsku. Na miejscu Mobilne Biuro PZU udzieli pomocy poszkodowanym klientom przyjmując zgłoszenia i prowadząc pełny proces likwidacji szkód.

W pierwszej kolejności Mobilne Biuro pojedzie do tej części województwa dolnośląskiego, która najbardziej ucierpiała w wyniku ulewnych deszczy.

Dokładne miejsce postoju Mobilnego Biura zostanie określone w najbliższych godzinach po dokonaniu analizy sytuacji na miejscu. Pracownicy PZU przyjmują pierwsze zgłoszenia szkód i spodziewają się kolejnych, jednak na obecnym etapie trudno oszacować skalę zniszczeń spowodowanych przez wodę.

Najwięcej zgłoszeń dotyczy podtopień budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych. W wielu przypadkach woda zalała piwnice i sprzęt rolniczy.

PZU przeprowadzi oględziny w możliwie najkrótszym terminie.

Na pokładzie Mobilnego Biura będzie można zgłosić szkodę, umówić się na oględziny, otrzymać niezbędne informacje, zlikwidować szkody, czy wreszcie zlecić przekazanie na konta poszkodowanych ustalonych odszkodowań lub zaliczek.

Mobilne Biuro PZU przystosowane jest także do niesienia poszkodowanym pomocy rzeczowej. Na wyposażeniu autobusu znajdują się, zatem stale uzupełniane środki pomocowe takie jak: plandeki, folie ochronne, koce, płaszcze przeciwdeszczowe.

www.gu.om.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *