PZU poszerza ofertę ubezpieczeń mieszkaniowych i proponuje klientom ubezpieczenie z możliwością opłacenia raty składki w ramach czynszu. Z oferty skorzystać mogą klienci, których spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa podpisała umowę ubezpieczenia PZU DOM Grupowy.

PZU DOM Grupowy jest wersją ubezpieczenia mieszkaniowego PZU DOM, która umożliwia ubezpieczenie ruchomości domowych, murów, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków domowników oraz assistance.

Ubezpieczającym jest podmiot zarządzający zasobami mieszkaniowymi (spółdzielnia, wspólnota, itp.), który działa jako płatnik składek w imieniu ubezpieczonych (lokatorów). Obciążenie ubezpieczonych składką odbywa się poprzez doliczenie jej do opłat za eksploatację mieszkania.

Unowocześniliśmy nasz dotychczasowy produkt tak, aby stał się atrakcyjniejszy dla klientów i bardziej konkurencyjny wobec propozycji innych ubezpieczycieli – mówi Wojciech Dzięcioł, koordynator w Biurze Zarządzania Produktami PZU SA.

Konstrukcja produktu PZU DOM Grupowy zapewnia ubezpieczonemu pokrycie szkód w takich przypadkach jak:

• zalanie mieszkania (przez sąsiada, awaria pralki, niezakręcony kran, itp.),

• kradzież przedmiotów na skutek włamania do mieszkania,

• zniszczenie przedmiotów wskutek pożaru, rn• rabunek przedmiotów \"na ulicy\" (kradzież torebki, telefonu, roweru, itp.),

• zniszczenia przedmiotów przez obce osoby (wybicie szyb okiennych, uszkodzenie drzwi wejściowych, itp.)

Z punktu widzenia ubezpieczonych do zalet produktu należy zaliczyć:

• zachowany zakres korzyści z wersji indywidualnej produktu,

• obniżenie obciążenia finansowego poprzez zastosowanie składek miesięcznych, rn• ułatwiony proces zawierania umowy i obsługi płatności,

• możliwość przerw w czasie ochrony bez konieczności ponownego przystępowania do umowy (dzięki unikalnej konstrukcji miesięcznych okresów odpowiedzialności w ramach umowy ubezpieczenia na czas nieokreślony).

Dodatkowym atutem oferty jest system likwidacji szkód PZU, który gwarantuje szybką reakcję na potrzeby ubezpieczonych i fachową pomoc. PZU dysponuje największą w kraju siecią placówek, zatrudnionych likwidatorów i mobilnych ekspertów. Istnieje też możliwość telefonicznego i internetowego zgłaszania szkód.

Równolegle z ubezpieczeniem PZU Dom Grupowy zainicjowany został program prewencyjny, który przewiduje refundację wydatków ponoszonych przez korzystające z ubezpieczenia spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Program pozwoli na dodatkowe inwestycje na rzecz lokalnych społeczności w takie rozwiązania jak: bezpieczne place zabaw, ścieżki rowerowe, barierki ochronne, systemy alarmowe, itp.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *